top of page

ULUSAL TÜRKİYE YÜZ YILI DERGİSİ

Ulusal Türkiye Yüzyılı Dergisi 2022 yılında kurulmuş, yılda üç kez yayımlanan, hakemli bir ulusal dergidir. Dergi sosyal ve beşeri bilimler alanlarında disiplinlerarası ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. Dergimiz, hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından entellektüel bir tartışma platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Kurucu olarak atanan editör Dr. Serkan GÜN görevini 25 Aralık 2023 tarihi itibariyle Doç. Dr. Özlem ÜLGER'e devretmiştir

Yayıncı: Tolga Özbilen
İmtiyaz Sahibi: Tolga Özbilen
Baş Editör: Doç. Dr. Özlem ÜLGER DANACI
Kurucu Editör: Dr. Serkan GÜN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Tolga Özbilen

bottom of page